ENGLISH LANGUAGE

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť EASTNET, s.r.o so sídlom vo Žiline je spoločnosť, ktorú reprezentujú úspešné výsledky v oblasti zahranično-obchodných aktivít, na základe ktorých sme získali povesť serióznej firmy s proaktívnym prístupom ku všetkým obchodným partnerom, čo odzrkadluje široký okruh domácej aj zahraničnej klientely.
Spoločnosť EASTNET, s.r.o. začala pôsobiť na slovenskom trhu v roku 1999. Následne rozširovala záber ponúkaných produktov a svojich služieb až sa v súčasnosti vyprofilovala na špecialistu v oblasti ochrany a bezpečnosti objektov a priestorov s využitím špeciálnej techniky. Ponúka svoje služby aj v oblasti poradenskej činnosti, auditu bezpečnosti, distribúcie hardvérových komponentov alebo softvérových riešení.
Spoločnosť EASTNET, s.r.o. je držiteľom osobitného rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR, na základe ktorého disponuje oprávnením obchodovať s výrobkami obranného priemyslu, vykonávaním importno-exportných obchodných operácií výrobkov zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Izraelu, Ruska a Ukrajiny do tretích krajín.
CERTIFIKÁTY SLUŽBY KONTAKT RIEŠENIA O SPOLOČNOSTI
Copyright by EASTNET, s.r.o.  © 2016